Itinerari curricular 2014-2015 - Plans Docents
FB: Formació bàsica, OB: Obligatòria, OT: Optativa, PR: Pràctiques, TR: Treball fi de Grau, cr: Crèdit ECTS

Curs Primer semestre Segon semestre


Primer
Segon
Tercer
Quart

Optatives

Optatives programades - Primer semestre
Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT). Prof. A. Sagués
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). Dra. S. Magallón
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT). Prof. M. Grau
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT). Dr. J. V. Pestana
Optatives programades - Segon semestre

Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Prof. L. Sáez
Lideratge i Formació d'Equips de Treball, 6 cr (OT). Dr. J. V. Pestana
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). Prof. D. Tena

Optatives programades - format especial

Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT). Prof. I. Vendrell
Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana

Tallers

AGÈNCIA-TALLER
Tallers de Publicitat

Brandlab. Taller de creació de noms de marca, 2 ECTS (OB). Prof. Ignasi Fontvila
Campanyes 360º. Com combinar la publicitat online i offline per a un major impacte. Prof. Ignacio Lucena
Concepte, disseny i màrqueting d'APPS, 2 ECTS (OB). Prof. Dionís Guzmán
Creació de Gràfica Publicitària: Art & Copy, 6 ECTS (OB). Prof. Mariano Baños i Prof. Diego Gómez
Creació del Book i curriculum creatiu, 2 ECTS (OB). Prof. Alejandro Maiocchi
Creació d'un espot publicitari per a internet, 2 ECTS (OB). Prof. Eva Vilamala
Creativitat publicitària aplicada a la resolució de problemes, 2 ECTS (OB). Prof. Mariano Baños
Direcció de comptes, 2 ECTS (OB). Prof. Judith Badia
Edició de video amb Adobe Premiere Pro, 2 ECTS (OB). Prof. Eva Vilamala
Introducció a la Planificació de Mitjans digitals, 2 ECTS (OB). Dr. Jordi Botey
Introducció al Màrqueting mòbil, 2 ECTS (OB). Prof. Dionís Guzmán
Introducció pràctica al llenguatge audiovisual en publicitat, 2 ECTS (OB). Prof. Fran Mateu
La veritat de les mentides publicitàries: idees i disseny. Prof. Christian Fàbregas
L'art contemporani com inspiració de les imatges publicitàries actuals, 2 ECTS (OB). Dr. Jaume Llacuna
Primers passos en la Publicitat, 2 ECTS (OB). Prof. Alejandro Maiocchi

Tallers de Relacions Públiques

Autoedició, disseny i maquetació de projectes de relacions públiques amb Adobe Indesign, 2 ECTS (OB). Prof. Alejandro Maiocchi
Comunicació Política, 2 ECTS (OB). Dra. Sara Magallón
Com rendibilitzar les Relacions Públiques: el Fundraising, 2 ECTS (OB). Sr. Jordi Garcia i Serra
Estrategias de PR digital: relación con bloggers e influencers en estrategias redes sociales y eventos de relaciones públicas, 2 ECTS (OB). Prof. Laura M. Vázquez
Estratègia en social media: el pla de comunicació i relacions públiques online, 2 ECTS (OB). Prof. Laura M. Vázquez
Formació de Portaveus, 2 ECTS (OB). Dra. Sara Magallón
Indústries creatives, comunicació i responsabilitat social, 2 ECTS (OB). Dra. Rosa M. Torres
La Comunicació de Crisi, 2 ECTS (OB). Dra. Sara Magallón
La Comunicació 3.0 i moda: blogs i community management. Dra. Laura Cervi
L'agència online: el Community Manager, 2 ECTS (OB). Prof. M. Balastegui
Organització de Congressos, 2 ECTS (OB). Prof. Anna Sagués
Patrocini en el món esportiu, 2 ECTS (OB). Prof. Jordi Gamundi
Posicionament Web i SEO, 2 ECTS (OB). Prof. Pablo Filomeno
Reputació online i prevenció i gestió de crisi en Internet, 2 ECTS (OB). Prof. Laura Vázquez
Tècniques en organització d'esdeveniments, 2 ECTS (OB). Prof. Susana Gil

Tallers de Publicitat i Relacions Públiques
Comunicació audiovisual. Creació d'un programa de Televisió, 2 ECTS (OB). Prof. Mercè Hdez. Checa
Comunicació eficaç en la recerca activa de feina per a Graduats en Publicitat i RRPP, 2 ECTS (OB). Dra. Rosa M. Torres
El sector moda, 2 ECTS (OB). Dra. Laura Cervi
Gestió de la marca. Els intangibles com a estratègia de futur. Dr. Eduardo Saiz
Investigació científica aplicada al Treball Fi de Grau, 2 ECTS (OB). Dra. Adela Fusté
La comunicació en el sector luxe. Dra. Laura Cervi
Màrqueting televisiu. Prof. Carme Basté
Negociació comercial d'alt nivell: Negociació estratègica complexa, 2 ECTS (OB). Dr. José M. Tous
Tallers Transversals
Intel·ligència Emocional i l'Empresa, 2 ECTS (OB). Dra. Juani Mesa
L'autoestima i el benestar emocional: implicacions en el desenvolupament professional, 2 ECTS (OB). Dra. Juani Mesa
La importància del llenguatge no verbal, 2 ECTS (OB). Dr. Joaquim Marqués
Tallers amb Docència en Anglès

Advertising and Graphic Design failures: why some campaigns failed and what to learn from them, 2 ECTS (OB). Prof. Christian Fàbregas
Crisis Management, 2 ECTS (OB). Dra. Clara de Uribe