PLA DOCENT
Assignatura Principis de Sociologia Codi 360383
Matèria M4. Marc teòric de la Sociologia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. L. Sáez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014