PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques Codi 360426
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Catalán, castellano e inglés Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 28/03/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014