PLA DOCENT
Taller Comunicación eficaz en la búsqueda activa de empleo para Graduados en Publicidad y Relaciones Públicas Format docència K
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. R. M. Torres Coneixements
previs recomanats
Fundamentos de Teoría y Técnicas de Relaciones Públicas Torn Únic
Descripció general del taller

Se mostrará y se ejercitará a los alumnos en técnicas de comunicación para búsqueda inteligente de empleo.
Desde análisis de mensajes en medios informativos que pueden constituir oportunidades para candidaturas espontáneas hasta técnicas de comunicación escritas, verbales, no verbales y para-verbales que faciliten afrontar con éxito los procesos de selección de personal.
Se filmarán las simulaciones a fin de que los alumnos pudiedan verse a sí mismos.

Idioma --- Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Medios  técnicos para proyección de ppt, videos. Pizarra. Estructura para organizar grupos de trabajo en el aula. Conexión a internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 14/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014