Proporcionar la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions; en tots els seus àmbits (administració pública, empresa privada) i en els corresponents sectors especialitzats.

  • Fomentar la capacitat analítico-crítica i interpretativa, a més de preparació professional i apropament a la realitat professional mitjançant les pràctiques.

  • Desenvolupar nous enfocaments creatius. Proporcionar coneixements d’investigació i procediments de treball per transformar les necessitats del client en solucions de comunicació.

  • Proporcionar coneixement general de la tasca del professional en publicitat i en relacions públiques, així com dels elements que conformen el sistema de la comunicació, per a la seva aplicació a la realitat.

  • Adquirir una actitud estratègica d’anticipació i d’adaptació als canvis, i detecció i resolució de problemes.

  • Comunicar-se correctament (afavorint el treball en equip i la presa de decisions), dominant les llengües de la comunitat, i també l’anglès.

  • Realitzar i avaluar accions i discursos per a l’elaboració de campanyes de comunicació aplicant diferents tecnologies.