Professorat amb Venia Docendi

La normativa estableix que el 50% de l’equip docent tingui la titulació de doctor/a i també que el 60% d’aquests estiguin acreditats per una agència externa de qualitat universitària.
El professorat de l’Escola supera amb escreix aquests requisits.
Igualment es vetlla per garantir els principis d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i de no discriminació a persones amb discapacitats.
Presentem a continuació els gràfics corresponents al curs actual.

 

Venia docendi 2019-2020
Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

 Podeu consultar l’històric.

Històric dades Venia Docendi
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010

 

Font: Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.