Què estudiem i per a què ens serveix?
Genèriques de comunicació


Conèixer les bases del
procés comunicatiu
Teoria de l'Opinió Pública,
6 cr (FB) (M1).
Teoria de la Comunicació,
6 cr (FB) (M1).
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB) (M1). Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB) (M1).
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB) (M1).  
 
Transversals legislatives
Entendre l’estat de dret i saber quins són els límits legals
Dret Públic i Privat, 6 cr (FB) (M2). Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB) (M8).
 
Transversals socials


Entendre el mercat i els insights del consumidor
Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB) (M3). Principis de Sociologia, 6 cr (FB) (M4).
Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB) (M10). Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT) (M14).
Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT) (M14). Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB) (M1).
 
Transversals econòmiques

Comprendre l’empresa i els seus processos
Principis de Màrqueting, 6 cr (OB) (M9). Pla de Màrqueting, 6 cr (OB) (M9).
Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB) (M9). Recursos Humans, 6 cr (OB) (M9).
Principis d'Economia, 6 cr (FB) (M5).  
 
Pur coneixementAprendre la base de la publicitat i les RRPP; fonamental per al domini de la professió
Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB) (M6). Documentació Informativa, 6 cr (OB) (M6).
Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB) (M6). Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB) (M6).
Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB) (M6). Creativitat Publicitària, 6 cr (OB) (M6).
Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB) (M6). Metodologia de l'Activitat Publicitària, 6 cr (OB) (M6).
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques, 6 cr (OB) (M6).  
 
Pures eines
Essencials per a construir missatges i continguts
Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB) (M7). Redacció Publicitària, 6 cr (OB) (M7).
Redacció Periodística, 6 cr (OB) (M7). Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB) (M7).
 
De suport idiomes
Dominar altres llengües
Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB) (M11). Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB) (M11).
 
Específiques i enriquidores


Ampliar els coneixements i enriquir el nostre perfil
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT) (M12). Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT) (M12).
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT) (M12). Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT) (M12).
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT) (M12). Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT) (M12).
Programa de Mobilitat, 6 cr (OT) (M12).  
 
Eines socials

Metodologia per investigar la societat
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT) (M15). Lideratge i Formació d'Equips de Treball, 6 cr (OT) (M15).
Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT) (M13).  
 
Professionals
Aplicació dels coneixements
teòrics adquirits i desenvolupament professional
Pràctiques I, 6 cr (PR) (M16). Pràctiques II, 6 cr (PR) (M16).
Professionals II
Treball de Fi de Grau, 6 cr (TR) (M17).