Itinerari curricular: assignatures
FB: Formació bàsica, OB: Obligatòria, OT: Optativa, PR: Pràctiques, TR: Treball fi de Grau, cr: Crèdit ECTS

Curs Primer semestre Segon semestre
Primer
  • Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB).
  • Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).
  • Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).
  • Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).
  • Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).
  • Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
  • Principis de Sociologia, 6 cr (FB).
  • Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).
  • Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
  • Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).
Segon
Tercer
Quart