Itinerari curricular 2013-2014 - Plans Docents
FB: Formació bàsica, OB: Obligatòria, OT: Optativa, PR: Pràctiques, TR: Treball fi de Grau, cr: Crèdit ECTS

Curs Primer semestre Segon semestre


Primer
Segon
Tercer
Quart

Optatives

Optatives programades - Primer semestre
Optatives programades - Segon semestre
Optatives programades - format especial

Tallers

AGÈNCIA-TALLER
Tallers de Publicitat
Tallers de Relacions Públiques
Tallers de Publicitat i Relacions Públiques
Tallers Transversals
Tallers amb Docència en Anglès