PLA DOCENT
Taller Kick-off d'una campanya de comunicació Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. I. Almirall Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller A partir d’un cas pràctic imaginari, els alumnes hauran de començar a treballar materials de RRPP, analitzar els ja existents, trobar aquells temes que puguin ser susceptibles de generar interès per part dels mitjans i organitzar una convocatòria amb mitjans de comunicació, com si comencessin a treballar una campanya de comunicació per un client d’una agència.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU
2n Semestre

 

Data de creació: 17/01/2012
Data darrera actualització i seguiment: 24/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013