Formulari d'accés

Itinerari curricular: assignatures
FB: Formació bàsica, OB: Obligatòria, OT: Optativa, PR: Pràctiques, TR: Treball fi de Grau, cr: Crèdit ECTS

Curs Primer semestre Segon semestre
Primer
 • Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB).
 • Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).
 • Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).
 • Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).
 • Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).
 • Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
 • Principis de Sociologia, 6 cr (FB).
 • Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).
 • Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
 • Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).
Segon
Tercer
Quart
 • Pràctiques I, 6 cr (PR).
 • Metodologia de l'Activitat Publicitària, 6 cr (OB).
 • Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques, 6 cr (OB).
 • Dues assignatures optatives, 6+6 cr (OT)
 • Pràctiques II, 6 cr (PR).
 • Taller de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (OB).
 • Treball de Fi de Grau, 6 cr (TR).
 • Dues assignatures optatives, 6+6 cr (OT)