Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Legislació Publicitària i de RRPP Codi 360422
Matèria M8. Dret en Publicitat i Relacions Públiques Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. R. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Únic
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 11/04/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021