Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques d'Investigació Sociològica Codi 360400
Matèria M10. Tècniques d'Investigació Sociològica Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques.
Docent Dr. J. S. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Únic
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 21-22

-

 

Data de creació: 14/09/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021