Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Universitat: Universitat de Barcelona
Branca: Ciències Socials i Jurídiques
Títol: Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
Tipus de títol: Oficial i homologat
Durada: 4 anys
Nombre de crèdits: 240 ECTS

Títol oficial adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Té una càrrega lectiva de 240 crèdits europeus (ECTS) i habilita per a l’exercici professional, en tant que proporciona coneixements generals bàsics, específics, de caràcter professional i transversals relacionats amb la formació integral. Tots els continguts acadèmics es treballen vinculats directament a les competències del Grau.

 

Matriculació per a primer curs del Grau: 60 crèdits.
Un cop superats els 60 crèdits inicials, consulteu Normativa de Permanència de la UB per a les modalitats de temps complet i temps parcial.

Distribució de les assignatures del pla d'estudis segons la seva especialitat:
PUBLICITAT RELACIONS PÚBLIQUES MÀRQUETING PUBLICITAT, RRRPP I MÀRQUETING
20% 20% 20% 40%
66 cr 66 cr 66 cr 126 cr
Principis de Publicitat Principis de Comunicació Principis d'Organització d'Empreses Psicologia
Tècniques Publicitàries Principis de Relacions Públiques Principis de Màrqueting Sociologia
Estratègies Publicitàries Tècniques de les Relacions Públiques Polítiques del Màrqueting Dret
Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris Estratègies de les Relacions Públiques Màrqueting Estratègic Economia
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat Cultura Organitzacional Màrqueting Digital Ètica
Empresa Publicitària Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP Màrketing Plan Taller de Documentació
Publicitat Digital Relacions Públiques Digitals Gestió Comercial Taller d'Expressió Escrita
Producció i Realització Publicitària Comunicació de Crisi Retail Marqueting Taller d'Expressió Audiovisual
Taller d'Especialització en Publicitat Seminari de Formació de Portaveus Taller d'Especialització en Màrqueting Taller de Lideratge i Innovació
Branding Taller d'Especialització en Relacions Públiques E-Commerce Taller d'Habilitats Professionals
Taller de Creativitat Protocol i Organització d'Esdeveniments Investigació Social i Comercial  Taller de Recursos TIC Especialitzats
  Taller de Creació d'Empreses
Pràctiques Professionals
Programa de Mobilitat
Treball Final de Grau (Assignatura anual)
       
 
nougrau

Distribució de les assignatures del pla d'estudis
Curs Primer semestre Segon semestre

Primer

Principis de Comunicació  (6cr) FB
Principis de Publicitat (6cr) FB
Principis de Relacions Públiques (6cr) FB       
Psicologia (6cr) FB
Sociologia (6cr) FB
Principis d'Organització d'Empreses (6cr) FB
Principis de Màrqueting (6cr) FB
Dret (6cr) FB
Economia (6cr) FB
Ètica (6cr) FB
Segon Tècniques Publicitàries (6cr) OB
Tècniques de les Relacions Públiques (6cr) OB
Polítiques del Màrqueting (6cr) OB
Taller de Documentació (6cr) OB
Taller d'Expressió Escrita (6cr) OB
Estratègies Publicitàries (6cr) OB
Estratègies de les Relacions Públiques (6cr) OB
Màrqueting Estratègic (6cr) OB
Investigació Social i Comercial (6cr) OB
Taller d'Expressió Audiovisual (6cr) OB
Tercer Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris (6cr) OB
Cultura Organitzacional (6cr) OB
Màrqueting Digital (6cr) OB
Taller de Creativitat (6cr) OB
Taller de Lideratge i Innovació (6cr) OB
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat (6cr) OB
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RRPP (6cr) OB
Marketing Plan (6cr) OB
Protocol i Organització d'Esdeveniments (6cr) OB
Branding (6cr) OB
Quart Treball final de grau (anual)
Optatives d'Especialització *
Optatives de Professionalització *
Treball final de grau (anual) (12cr) TR
Optatives d'Especialització *
Optatives de Professionalització * 
* OPTATIVES (s'han de cursar 48 crèdits)
Especialització en Publicitat
- Empresa Publicitària (6cr) OT
- Publicitat Digital (6cr) OT
- Producció i Realització Publicitària (6cr) OT
- Taller d'Especialització en Publicitat (6cr) OT
Especialització en RRPP
- Relacions Públiques Digitals (6cr) OT
- Comunicació de Crisi (6cr) OT
- Seminari de Formació de Portaveus (6cr) OT
- Taller d'Especialització en RRPP (6cr) OT
Especialització en Màrqueting
- Gestió Comercial (6cr) OT
- Retail Marketing (6cr) OT
- E-Commerce (6cr) OT
- Taller d'Especialització en Màrqueting (6cr) OT
Professionalització
- Taller d'Habilitats Professionals (6cr) OT
- Taller de Recursos TIC Especialitzats (6cr) OT
- Taller de Creació d'Empreses (6cr) OT
- Pràctiques Professionals (12cr) OT
- Programa de Mobilitat (30 cr) OT
La distribució de crèdits del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la UB és:
Curs Semestre Formació Bàsica Obligatòries Optatives Treball de fi de grau Total semestre
1r 1r 30       30
1r 2n 30       30
2n 1r   30     30
2n 2n   30     30
3r 1r   30     30
3r 2n   30     30
4t 1r     24 6 30
4t 2n     24 6 30
Total 60 120 48 12 240