Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. G. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 22-23

 

Data de creació: 10/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 14/07/2022
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 14/07/2022