Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Planificació i Mitjans Publicitaris Codi 360421
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. M. J. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 22-23

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 14/07/2022
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 14/07/2022