Modalitats de pagament
Pagament Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre Total
Únic 5.770€ 1 - - - - 5.770€
En 2 terminis 2.885€ - - - 2.885€ 2 i 3
En 5 terminis 2.000€ 1.000€ 2 1.000€ 2 1.000 2 770€ 2 i 3

1 En aquest pagament es regularitzen els descomptes que corresponguin.
2 Rebut domiciliat.
3 En aquest termini es regularitzen les deduccions que corresponguin.