Modalitats de pagament
Pagament Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre Total
Únic  5.590€ 1 - - - - 5.590€
En 2 terminis 2.795€ - - - 2.795€ 2 i 3

1 En aquest pagament es regularitzen els descomptes que corresponguin.
2 Rebut domiciliat.
3 En aquest termini es regularitzen les deduccions que corresponguin.