La publicitat i les relacions públiques són dues activitats professionals estretament condicionades a les necessitats de les organitzacions. En el primer cas en tot allò que fa referència a la comercialització i el consum, i en el segon amb els públics que li són propis. El bon coneixement de l'entorn social, polític, cultural i econòmic facilita l'adequada projecció laboral.

És bo, doncs, familiaritzar-se des de ben aviat amb els mitjans de comunicació de masses (mass media) com a receptor (lector, oient, televident), i també cercar una sòlida base cultural, especialment en ciències socials, en les quals es fonamenten les dues professions.

La professió publicitària abasta un gran nombre de manifestacions laborals. La vessant artística i creativa és un dels molts aspectes possibles a considerar; i l'espot a la televisió només és una de les moltes possibilitats d'inserció publicitària.

Per la seva banda, la persona experta en relacions públiques és un important aliat amb la gestió de la direcció de les empreses i institucions, no té res a veure amb el referent col·loquial que apareix en certes publicacions i programes de ràdio i televisió dedicats a les xafarderies de personatges i famosos.

L'elecció del Grau en Publicitat i Relacions Públiques ha d'anar doncs, molt més enllà de l'enlluernament que pugui produir la proximitat als mitjans de comunicació i a la coneixença de personatges públics.

 

La publicitat no deixa d'evolucionar contínuament. D'una banda la sofisticació del missatge (escrit i audiovisual) cada cop més ajustat a públics objectiu més concrets; d'altra banda la utilització de suports tecnològicament nous (internet); i fins i tot la "publicitat sota llindar" (below the line) amb l'aparició del producte integrat en una sèrie de televisió, en una pel·lícula... fan d'aquest un sector professional actiu i amb projecció clara de futur.
 
Les Relacions Públiques estan, a l'Estat Espanyol, molt lluny d'arribar al seu sostre professional. Als països anglosaxons, i especialment als Estats Units fa dècades que empreses i institucions van adonar-se de les seves moltes possibilitats. En alguns sectors econòmics del nostre país, tot just estem "descobrint" les seves aplicacions, però és precisament per aquest motiu que caldrà professionals degudament preparats per respondre a aquestes necessitats: relacions públiques en el sector sanitari, esportiu, institucional,... són tendències a l'alça, de la mateixa forma que les organitzacions no lucratives descobreixen tècniques de relacions públiques que els hi són de gran utilitat.
 
En una societat evolucionada, les empreses comprenen que la gestió de la seva responsabilitat social és un actiu en termes d'identitat corporativa i d'imatge pública. Les accions solidàries, les donacions, el patrocini són una eficaç manera de generar confiança i credibilitat amb els seus públics.