PLA DOCENT
Assignatura Introducció a la Planificació de Mitjans Digitals Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Botey Coneixements
previs recomanats
És convenient tenir superada l’assignatura de Grau “Planificació de Mitjans Publicitaris”. Torn Únic
Descripció general del taller

Com a complement a l’assignatura que s’imparteix al Grau (Planificació de Mitjans Publicitaris), el taller donarà una visió panoràmica de com s’han de planificar plans de mitjans en l’entorn digital.

Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, canó i connexió a Internet.
A aportar per l'estudiant: S’aconsella ordinador.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 30/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013