PLA DOCENT
Assignatura Dret Públic i Privat Codi 360387
Matèria M2. Introducció al Dret Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. S. Llagostera Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 13-14

 

Data de creació: 26/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 07/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013