PLA DOCENT
Taller Brandlab. Taller de Creació de Noms de Marca Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. I. Fontvila Coneixements
previs recomanats
Anglès Torn Únic
Descripció general del taller Curs pràctic de creació de noms de marca per a productes, serveis i empreses. Acostament a la dinàmica de treball del namer a partir del desenvolupament d’un projecte creatiu, des de la recollida i anàlisi de la informació fins a la presentació de la producció creativa, passant per la formulació de l’estratègia.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector.
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 18/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 21/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013