PLA DOCENT
Taller Interpretació Iconogràfica de les Emocions a la Publicitat Format docència A
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Llacuna Coneixements
previs recomanats
Caldria algun coneixement d’art. Torn Únic
Descripció general del taller El taller pretén fer que els alumnes determinin el nivell emocional de les imatges. Això cal veure-ho a partir de les imatges artístiques i de les estructures iconogràfiques i comprovar com es mantenen les mateixes línees a la publicitat actual. Cal que entenguin també que a més dels aspectes iconogràfics les imatges tenen una càrrega iconològica que els hi dona sentit al context social.
Les dues coses fan que la resposta del públic mantingui un comportament o un altre  segons l’eficàcia de la transmissió.  
Aquest és complementari amb el Taller “El llenguatge (escrit i oral) publicitari com a generador d’emocions”.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector. Ordinador.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 07/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 29/04/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013