PLA DOCENT
Taller Concepto, Diseño y Marketing de APPS Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Guzmán Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller

Gracias a las APPS, emerge un nuevo concepto de economia.
Este taller explicará su aportación desde el punto de vista de marketing y relaciones públicas.
Se trabajarán los conceptos de ASO o SEO para apps.

Idioma Català/ Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Conector para dispositivos Apple a VGA.
A aportar per l'estudiant: Smartphone o tableta.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 03/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 21/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013