PLA DOCENT
Taller L’art contemporani com inspiració de les imatges publicitàries actuals Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Llacuna Coneixements
previs recomanats
Els propis dels estudiants de secundaria en matèria d’història de l’art. Torn Únic
Descripció general del taller

Es pretén fer un repàs per la història de l’art contemporani, especialment la pintura, per veure com aquestes manifestacions han inspirat bona part de les imatges utilitzades a la publicitat actual. Parlarem de l’art del segle XX i XXI a partir de Marcel Duchamp i els dadaistes, les “vanguardies històriques”, l’informalisme, el “pop-art” fins l’art “postmodern” i la deconstrucció (art “basura”, ecologisme artístic, etc.). Es pretén que els alumnes  descobreixin les característiques fonamentals d’aquets moviments i notin la seva presència a la imatge publicitària actual.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 22/03/2013
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013