PLA DOCENT
Taller Organització de Congressos Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Sagués Coneixements
previs recomanats
Es valora sobretot l’experiència adquirida en la participació en esdeveniments, tot i que sigui com convidat.
Qualsevol coneixement teòrico-pràctic previ relacionat amb RRPP pot ajudar, encara que no és imprescindible, en una millor comprensió dels continguts del taller.
Torn Únic
Descripció general del taller En el taller es treballarà la metodologia, les tècniques i recursos necessaris per l’organització d’un congrés, des de la seva planificació, convocatòria i desenvolupament.
Es donarà un guió per l’elaboració d’un congrés específic que inclourà diversos blocs que s’avaluaran un per un.
Idioma Català/ Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: PC. Connexió a Internet.
A aportar per l'estudiant: USB
Format EXTENSIU (2N SEMESTRE)

 

Data de creació: 14/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 07/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013