PLA DOCENT
Assignatura Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques Codi 360384
Matèria M1. Marc teòric de la Comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. A. NOGUERO /  Dra. S. MAGALLÓN Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 13-14

 

Data de creació: 16/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 24/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013