PLA DOCENT
Taller L’Eficàcia de la Publicitat: Publicitat Eficaç. Com podem assolir-la? Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Martin Coneixements
previs recomanats
Tenir coneixements bàsics sobre la planificació i Mitjans publicitaris
Es una activitat especialment adreçada a alumnes de segon cicle.
Torn Únic
Descripció general del taller Presentació casos d’èxit, on els mitjans publicitaris han estat una variable clau en el desenvolupament estratègic.
Revisarem les variables que ens ajudin a avaluar i comparar els resultats de les campanyes publicitàries respecte els objectius inicialment previstos, i respecte les marques competidores.
El curs serà eminentment pràctic, mitjançant l’anàlisi de diversos casos d’èxit repassant, si fos necessari, els conceptes de mitjans publicitaris per tal d’entendre millor l’estratègia seguida i els resultats assolits.
Idioma Català/ castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Pc, projector
A aportar per l'estudiant: Calculadora
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 17/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 17/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013