PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat Publicitària Codi 210219
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. J. Folch Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 13-14

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013