PLA DOCENT
Taller Eines per a l’anàlisi de realitats i estructures complexes a les organitzacions. Visió global Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. P. Serrano Coneixements
previs recomanats
Cap Torn Únic
Descripció general del taller

Es tracta d’un taller que te com a objectiu general dotar d’unes eines d’ajuda als participants amb la finalitat de que aquests puguin:
1. Definir estratègies d’aprenentatge durant l’etapa de formació universitària
2. Aplicar aquestes estratègies en la fase de practiques a les empreses
3. Projectar tot el conjunt d’eines a la fase d’integració professional a les organitzacions
Per tant, es tracta d’unes eines integrals i transversal que es poden aplicar durant tot el procés de formació, de pràctiques a les empreses i d’integració professional.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Pissarra, pantalla, canó, ordinador amb connexió a Internet
A aportar per l'estudiant: Gamma de colors (llapis, bolígrafs, retoladors, etc) DINA 4 i DINA 3
Format INTENSIU

 

Data de creació: 07/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013