PLA DOCENT
Taller Introducción al Marketing Móvil Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Guzmán Coneixements
previs recomanats
Es conveniente tener superadas las asignaturas de marketing. Torn Únic
Descripció general del taller

Nos permitirá conocer los factores que han determinado la revolución del móvil y su irrupción como canal de marketing, comunicación y publicitario así el impacto que la movilidad ha representado en publicidad, redes sociales, CRM o m-commerce.

Idioma Català/ Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Conector para dispositivos Apple a VGA.
A aportar per l'estudiant: Smartphone o tableta.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 03/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014