PLA DOCENT
Taller Autoedició, disseny i maquetació de projectes de RRPP amb Adobe inDesign Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Maiocchi Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducció pràctica a les eines i procediments de treball per a la maquetació i disseny de documents per a la distribució electrònica o impresa combinant funcions de processat de text i edició gràfica (diaris, revistes, llibres, fulletons, documents per a la distribució electrònica, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin adquirir les habilitats, tècniques i coneixements bàsics necessaris per dissenyar i maquetar publicacions gràfiques digitals de qualitat o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Pc i programari
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE): GRUP DILLUNS/ GRUP DIMARTS

 

Data de creació: 05/01/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014