PLA DOCENT
Taller Com rendibilitzar les Relacions Públiques: el Fundraising Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. Jordi Garcia i Serra Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller

"El Fundraising no tracta de diners, sinó de relacions. Si comences per demanar diners a algú vol dir que no els mereixes ni tampoc els aconseguiràs".
Harold Sumption, Membre del Consell d'Intermon-Oxfam.
La crisi ha obert noves tasques per als despatxos de Relacions Públiques. El que abans eren persones amb grans habilitats interpersonals que sabien com situar la imatge de l'empresa client on corresponia, ara són cridats per aconseguir fons per a entitats.
Tothom demana diners, una sola entitat catalana rep peticions per 50.000 milions d'euros i només en reparteix 500M€. La diferència entre els que n'aconsegueixen i els que no, està en com els demanes. Una estratègia institucional clara, una simple metodologia.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU 2n SEMESTRE

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014