PLA DOCENT
Taller Edició de video amb Adobe Premiere Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. E. Vilamala Coneixements
previs recomanats
Es requereixen coneixements d'informàtica bàsica.
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat.
Torn Únic
Descripció general del taller

Taller fonamentalment pràctic amb l’objectiu de desenvolupar la capacitat de generar llenguatge audiovisual aplicable a la publicitat, tant per a suports tradicionals de vídeo i canals de televisió com per a entorns multimèdia o Internet.

Aprenentatge de l’eina d’edició de vídeo digital Adobe Premiere en tots els aspectes del programa, des dels suports i les captures de vídeo, l’edició de vídeo i d’àudio, la creació de títols, de gràfics en moviment i d’efectes visuals.

Aconseguir el desbloqueig de les barreres tècniques a favor de la capacitat creativa i la imaginació. Assimilació dels conceptes a partir d’exposicions teòric-pràctiques i un examen d’avaluació final.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador multimèdia amb Adobe Premiere, Adobe Photoshop.
A aportar per l'estudiant: Unitat externa d’emmagatzematge (USB).
Format GRUP MATÍ/ GRUP TARDA/ INTENSIU

 

Data de creació: 12/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014