PLA DOCENT
Assignatura Comportament Social i Dinàmica de Grups Codi 361815
Matèria M13. Instruments de Sociologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. L. Sáez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari 
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre  6-7-8 Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 23/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014