PLA DOCENT
Taller Direcció de Comptes Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Badia Coneixements
previs recomanats
Fonaments i estructura d’empresa de la publicitat i les RRPP Torn Únic
Descripció general del taller El taller proporciona als estudiants els coneixements bàsics sobre el departament de comptes d'una agència de publicitat i les seves figures més importants. Concretament, es centra en fer comprendre l'organització i el funcionament del departament, les tasques i responsabilitats dels professionals que en formen part i la seva interrelació amb els clients i amb la resta d'equips de l'agència. També dóna una visió clara i pràctica dels diferents procediments i mètodes de treball necessaris per dur a terme una correcta direcció de comptes.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector i connexió internet.
A aportar per l'estudiant: Cap.
Format EXTENSIU
2n Semestre

 

Data de creació: 16/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014