PLA DOCENT
Taller Màrqueting Televisiu Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sra. Carme Basté Pascual Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller L’autopromoció, la imatge gràfica, els eslògans i les peces de continuïtat formen part de la imatge d’una cadena televisiva. Són els instruments que s'utilitzen per a vendre la seva programació i projectar una imatge diferenciada de la competència. Aprendre les especificitats del màrqueting televisiu i les estratègies bàsiques de programació per encertar en la venda dels programes és l’objectiu bàsic d’aquest curs.
Què hi ha darrera de frases com “la teva” o “Antena tres pone”?, com s’ha integrat el logo de Cuatro al seu nou grup Mediaset? Són efectives les sobreimpressions constants per anunciar una estrena? Totes les televisions tenen departaments de màrqueting o empreses especialitzades que els ajuden a trobar la seva identitat i saber vendre el millor possible la seva marca i els seus programes per guanyar a la competència.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014