PLA DOCENT
Taller Concepto, Diseño y Marketing de APPS Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Guzmán Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller

Gracias a las APPS, emerge un nuevo concepto de economia.
Este taller explicará su aportación desde el punto de vista de marketing y relaciones públicas. Se trabajarán los conceptos de ASO o SEO para apps.

En este taller se aporta al alumnado:
1.- Entender cuáles son los factores que intervienen en lo que llamamos “el ecosistema móvil” y qué peso tienen actualmente en el mismo.
2.- Conocer cuáles son los factores determinantes y diferenciales del marketing móvil respecto al conjunto de lo que llamamos marketing digital.
3.- Analizar el comportamiento del usuario desde el punto de vista de la movilidad.
4.- Identificar los cambios de hábito que se han gestado en los usuarios como consecuencia de la irrupción de la movilidad para maximizar la eficacia de estrategias de marketing debidamente integradas en los planes de marketing de las compañías.
5.- Adquirir una visión panorámica de los diferentes terminales que ahora mismo se encuentran unificados bajo lo que llamamos “dispositivos móviles”.

Idioma Català/ Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Conector para dispositivos Apple a VGA.
A aportar per l'estudiant: Smartphone o tableta.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 03/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 19/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014