PLA DOCENT
Assignatura Dret Públic i Privat Codi 360387
Matèria M2. Introducció al Dret Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. M. Méndez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 29/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 28/03/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014