PLA DOCENT
Taller La Importancia del Lenguaje No Verbal Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Marqués Coneixements
previs recomanats
No son necesarios Torn Únic
Descripció general del taller

Dar a conocer el significado de los principales elementos del lenguaje corporal que ayude a adquirir ciertas habilidades para interpretar  mejor la intención de los interlocutores.

Idioma Castellano / catalán indistintamente Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Soporte informático para visualización de PPT y videos
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 20/03/2013
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014