PLA DOCENT
Taller L'agència online: el Community Manager Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Balastegui Coneixements
previs recomanats
Persones actives i amb interès pel Social Media i l'activitat de les marques en aquest entorn. Torn Únic
Descripció general del taller

En aquest taller estudiarem el canal i agents de més inversió i creixement en els últims anys: els mitjans socials i els Social Brand Ambassadors.

Basat en un aprenentatge teòric de conceptes bàsics de definició d'estratègies en xarxes socials, estudiarem la situació actual dels mitjans socials, els actors i relacions amb aquests, així com la integració d’estratègies en aquest nou sector dins del pla global d’empresa.

Els participants del taller rebran la informació a través de classes magistrals per part del professor i dels col·laboradors puntuals, basada en una metodologia que combinarà diverses situacions on es fomentarà la participació de l'alumnat i la pro-activitat del mateix, la seva capacitat analítica, crítica i de debat.

En relació a l'organització general de l'assignatura, l'avaluació final constarà de la mitja (segons percentatge) resultant de les pràctiques i la participació a classe, així com de la posterior avaluació teòrica amb l’examen final.

Idioma Català/ castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 30/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 15/12/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014