Els programes de mobilitat internacional es divideixen en 2 parts diferenciades:

Incoming

D'una banda el programa d'ERASMUS per a alumnes de l'estranger que vénen a estudiar a l'Escola Superior de Relacions Públiques (INCOMING)

  • Erasmus Incoming Students

Outgoing

I d'un altra banda, els programes per als alumnes de l' Escola que volen realitzar els seus estudis o practiques (OUTGOING) a l'estranger.

  • Erasmus estudis

  • Erasmus pràctiques