Existeixen altres convenis per a la realització de pràctiques a l'estranger que es divideixen en dos grups:

Per a alumnes matriculats en l' Escola Superior de Relacions Públiques el programa

  • Faro

Per a titulats de l'Escola els programes

  • Argo

  • Da Vinci