CONVENIS ESPECÍFICS DE L'ESCOLA

Són convenis signats específicament per l’Escola amb centres o facultats d’universitats estrangeres.
Permeten la mobilitat dels estudiants i la realització d’una estada acadèmica a les universitats dels països amb els quals s’ha establert l’acord bilateral.


ACORDS VIGENTS:
Conveni específic: Universidad de San Martín de Porres, Perú


Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicologia

 

Procediment de Sol·licitud: