Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- Donar a l’estudiant una visió panoràmica dels sectors d’activitat publicitària programats.  X  X    X  X 
OG2.- Donar a l’estudiant el coneixement específic de cada sector d’activitat tractat.   X   X
OG3.- L’alumnat interactuarà directament amb professionals en exercici, experts en el sector que presenten.    X  X    X 

 

Objectius específics de cada bloc
Objectius específics    OE associats als OG
 (OE) OG1 OG2 OG3
OE1.- L’alumnat coneixerà de cada sector el volum de negoci que genera.  X X  
OE2.- L’alumnat coneixerà la tipologia específica d’anunciants de cada sector tractat.  X X  
OE3.- L’alumnat coneixerà la tipologia específica d’agències especialitzades en cada sector. X X  
OE4.- L’alumnat coneixerà les característiques dels mitjans tècnics emprats específicament en cada sector.  X X  
OE5.- L’alumnat coneixerà professionals en actiu.