Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà la importància i necessitat del SEO en el màrqueting. X     X X X  
OG2.- Resoldrà problemes i dubtes relacionats amb el posicionament de pàgines web.   X            X
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en aprendre a utilitzar les eines i comprendre els fonaments del posicionament web en un entorn de màrqueting.       X   X X  X
OG4.- Identificarà oportunitats i responsabilitats.      X X        
OG5.- Analitzarà pàgines web i desenvoluparà un document analític.           X X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.- L’alumne adquirirà Nocions de SEO. X   X    
OE2.- Aprendre a optimitzar els continguts d’un web     X X  
OE3.- Aprendre a Identificar necessitats i mancances d’un lloc web X X   X X
OE4.- Aprendre a Optimitzar el posicionament d’un web     X X X
OE5.- L’alumne sabrà determinar els objectius necessaris en una estratègia SEO X X   X  
2 OE6.- L’alumne entendrà l’arquitectura d’un web.   X     X
OE7.- L’alumne adquirirà coneixements per  Interpretar anàlisis web a través d’eines específiques     X X X
OE8.- L’alumne disposarà de coneixements per Generar contingut de qualitat enfocat al màrqueting d’un web X   X