Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

• Què és el SEO. La importancia del Contingut.
• Com optimitzar el posicionament als cercadors.
• Optimització de llocs web.
• Planificar una estratègia SEO competitiva.
• Casos pràctics.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.