Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
Entendre i atraure al consumidor.
Entendre i investigar el comportament del públic objectiu.
Conèixer el consum de mitjans del públic objectiu i el seu comportament enfront als mateixos.
Introduir les tècniques publicitàries per l’atracció de consumidors (publicitat viral, Inbound màrqueting, etc).

Tema 2.
Plantejant una campanya 360º. Com s'interrelacionen els mitjans?
Entendre el funcionament, beneficis i limitacions de cada mitjà per el plantejament de campanyes 360º.
Aprendre a plantejar accions que creuin diversos mitjans per aconseguir implicar al consumidor en la campanya.

Tema 3.
Creativitat integrada. Com aconseguir el mateix impacte a tots els mitjans.
Conèixer els elements fonamentals per plantejar la creativitat i el missatge de la campanya per tal que estigui integrada a totes les accions.
Repàs pràctic de campanyes 360º exitoses i de campanyes mal executades a nivell creatiu.

Tema 4.
Execució de la campanya 360º.
Explicarem una metodologia de treball per el plantejament de les campanyes 360º als anunciants.
Repassarem les principals mètriques de seguiment i control de les campanyes.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.