Temari
Bloc 1 Títol: La Publicitat. Estructura i Funcionament

Introducció. Esquema general del procediment de relacions anunciant-agència en la creació i execució de qualsevol activitat publicitària.

Tema 1. L’Agència de publicitat: el seu funcionament intern.
1.1. Els departaments d’una agència de publicitat
1.1.1. El departament de comptes. Funcions del departament. El cap de serveis al client. Els executius de comptes. Assistents i executius juniors. Funcionament intern.
1.1.2. El departament creatiu. Introducció. L’equip creatiu. El director creatiu, el redactor o “copy”. El director d’art. Els dissenyadors.
1.1.3. El departament de producció. La selecció de productores audiovisuals. Principals productores del nostre país; personal i funcions que les configura. La producció televisiva i/o cinematogràfica.
1.1.4. El departament de mitjans. La planificació en funció dels objectius publicitaris. Exemples. Presentació d’un pla de mitjans.
1.2. Classificació d’agències publicitàries .
1.3. Criteris de selecció d’agència.
1.4. Serveis d’agència.
1.5. Principals agències del nostre país i els seus comptes publicitaris més importants. Principals concursos publicitaris internacionals i nacionals.


Tema 2. L’Anunciant. Relacions anunciant-agència-consumidor final.
2.1. La investigació de mercats.
2.2. Briefing del client i contra-briefing.
2.3. Organització d’una agència en torn d’una campanya. Participants. Circuit de treball. Ordres de Compra.
2.4. Definició de pressupostos.
2.5. Control de fluxos.

Bloc 2 Títol: La Creació, execució, presentació i difusió d'una campanya publicitària

Tema 3. Creació d’una campanya publicitària.
3.1. La construcció d’una idea. La recerca creativa: una tècnica per a produir idees, el pensament lateral, altres conceptes creatius bàsics. El procés creatiu de generació d’idees genèric versus el procés creatiu publicitari.
3.2. L’anunci. Elements constituents: el text publicitari, la imatge.
3.3. Els gèneres publicitaris de Henri Joannis.
3.4. Avaluació d’idees i de propostes gràfiques.


Tema 4. Creativitat aplicada als canals: premsa, televisió, ràdio, exterior, below the line, internet. Exemples de campanyes. Publicitat i noves tecnologies. Publicitat a xarxes socials. Advergaming. Nous formats. Tendències de futur.


Tema 5. La presentació i la venda de la campanya. Introducció a l’oratòria. Introducció a la psicoestètica. Comunicació verbal i no verbal. El “pitching”. La venda al client. Els materials de suport i els continguts.


Tema 6: Producció, Realització i Planificació de mitjans d’una campanya publicitària. Flux de campanyes de televisió, de campanyes off line i de campanyes web com a exemple de procediments. Processos de producció: el càsting, el pla de rodatge, el rodatge; la postproducció, la locució i la sonorització. Edició final.  Eines per a la planificació. Conceptes.