Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-L’assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l’estudiant els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions Públiques. X     X   X  
OG2.-Plantejar les principals tècniques que s’apliquen en les diferents especialitats i àmbits d’actuació de les Relacions Públiques.    X X    X X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.     X    X X X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.  X    X X X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques.  X      
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques.     X
2 OE4.-Conèixer les àrees de confluència de la praxi de la professió amb altres àrees d’aplicació tècnica professional.   X  
OE5.-Coneixement de les estructures i elements que han d’incorporar les tècniques que treballen l’argumentari de les organitzacions.    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.     X  X