Metodologia i organització general

L’assignatura Tècniques d’Investigació Sociològica (TIS) està orientada a l’aplicació pràctica dels diferents mètodes i tècniques d’investigació sociològica al coneixement de la realitat social i dels processos socials directament relacionats amb l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques.

L’assignatura està dividida en dos grans blocs:
I. Metodologia de la investigació sociològica
II. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa
La metodologia de l’assignatura té com objectiu que l’alumne assoleixi un aprenentatge significatiu dels continguts és a dir, que sigui capaç d’utilitzar aquest coneixement en aspectes de la realitat en el que es desenvoluparà el seu treball professional.

La metodologia docent inclou:
1.- Exposició dels diferents temes del programa
2.- Exercicis pràctics a l’aula
3.- Treballs grupals i individuals per aplicar i aprofundir en els continguts teòrics
4.- Estudi individual.